Posturologi

Neurofysiologisk behandling af smerter og balanceproblemer

Her i Danmark er videnskaben og neurofysiologien i Posturologi noget forholdsvis nyt. Den er dog accepteret af universiteter i Amerika, Frankrig og Italien, bl.a. l´Academi` de Medicine, Frankrig og Amercan Academy of Neurologi.

Dr. Med. Michel Marignan, (Marsailles, Frankrig) er en af de førende på området og har skrevet en bog om den neurofysiologiske forklaring bag Posturologien.

Metoden er ny i Norden og har revolutioneret behandlingen af smerter, ballanceforstyrrelser, og kognitive problemer.

Ordet Posturologi stammer fra positur, position, postur på normal dansk ”stilling”. Posturologi er læren om og beskrivelsen af kroppens stående stilling og stillingen i bevægelse samt behandlingen af alle de forstyrrelser der er afledt af forkert stilling.

Smerter skyldes ofte en forkert stilling, en holdningsforstyrrelse (holdningsanomali), muskulære skævheder, dårlig eller ringe information til hjernen og derfor en forkert regulering af vores toniske muskler.
Denne fejlkommunikation gør altså skæv.

Hverken vilje, massage eller træning kan regulere de toniske muskler, idet tonus er styret af hjernen (uden for viljens kontrol), udfra de oplysninger hjernen får fra hovedsageligt øjne og fødder samt de sensoriske muskler.

Vore bevægelser er beviste, men vor stilling er ubevist. Derfor hjælper det ikke ret længe ad gangen at sige,: ”ret dig op, hæng nu ikke med skuldrene, hold ikke hovedet skævt, få så dine skuldre ned på plads og slap af”.

Kroppens stilling udgøres i største grad af de toniske muskler, men også af nogle mekaniske forhold så som ændringer af knoglerne efter et brud, børnelammelse, medfødte asymmetriske forhold, sammenfald af ryggen p.g.a. osteoporose, scheuermann osv.

Langt de fleste skævheder i kroppen er dog muskulære problemer.

De fleste forstyrrelser kommer fra øjnene, enten i form af problemer med øjets protese ”Brillerne” eller fra forstyrrelser i vores kæbe – bidefunktion ofte p.g.a. tandprotese, fyldninger i tænderne, stifttænder, broer m.m.

En anden årsag kan komme nede fra vore fødder, hvis føddernes trykfølere til regulering af vores holdning svigter os, enten på grund forkerte indlæg i skoene, slidte sko eller uheld med fødderne.

Skæv fodstilling kan f.eks. være årsagen til en diskosprolaps i ryggen.

Posturologiske problemer ses ofte i form af smerter i hoved, rygproblemer som iskias eller lumbago og discusprolaps, smerter i skuldre, hofte, lænd, balder, lyske, knæ, fødder. Problemer med achillessene, hælspore samt som Whiplash syndrom (piskesmæld i nakken), muskelgigt.

Kognitive problemer kan være indlæringsproblemer som dysleksi (ordblindhed), Sprogproblemer, hyperventilation, hukommelses problemer både med hensyn til sted og tidsorientering, hysteri, nervesammenbrud og træthed. Angst kan være en posturologisk forstyrrelse af øjnene, det samme gælder for køre-, luft- og søsyge.

En Posturolog har sagt,” at små problemer i bid/tænder, øjne og fødder udløser store problemer andre steder ”.

Selve behandlingen af en posturologisk forstyrrelse afhænger lidt af årsagen til problemet.

Årsagen findes ved at lave forskellige tests og hvis det f.eks. er føddernes stilling, der er årsagen, ændrer man den med nogle meget små indlæg og en lille microchip ”Neurostab” til at genetablere den naturlige reguleringsmekanisme fra fødderne til hjernen.

Der skal måske også laves lidt øreakupunktur for hofte, skuldre, kæbe eller øjne. Er problemet øjnene, skal brillerne måske tjekkes efter kæben og bidfunktionen skal også tjekkes efter, man vil også benytte øreakupunktur.

Smerter forårsaget af øjne og kæbe/bidfunktionen kan ofte forsvinde i løbet af ca. 30 sekunder, hvis de kun skyldes muskelskævhed, men selve behandlingen at rette skævheden op kan godt tage 1 eller 2 år alt afhængig af skævhedsgraden i rygsøjlen.

Book en tid

Slip dit ubehag, rygsmerter, idrætsskader, hovedpine, stress og meget mere.

Telefon hverdag bedst mellem kl. 8.30 – 9.30